penicillin

Hva kan jeg gjøre under behandlingen?

7

Under behandlingen kan behandlingen bli supplert med følgende:

Medisin som hemmer betennelse.
Smertestillende medikamenter.
Anestesi som sikrer at blødningstendensen reduseres.
Hva kan jeg gjøre etter behandling?
Etter behandling, følg tannlegenes retningslinjer. I de fleste tilfeller er det:

Fortsatt eksisterende inntak.
Penicillin.
Smertemedisinering etter tannlegenes instruksjoner.
Du bør alltid følge tannlegenes instruksjoner og anbefalinger gitt før, under og etter behandlingen.